Neurorevalidatie

 

Neurorevalidatie richt zich op het optimaliseren en/of verbeteren van functies en vaardigheden in het bewegen voor mensen die te maken hebben (gehad) met hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte. Ook voor mensen met een aandoening van het centrale zenuwstelsel (bijvoorbeeld ziekte van Parkinson) kan neurorevalidatie mogelijk iets betekenen.

 

Neurorevalidatie  is een vorm van oefentherapie (voor de centraal neurologische patiënt) waarbij, vanuit kennis van en inzicht over het functioneren van de hersenen, specifiek getraind/geoefend wordt op het verbeteren van motorische functies en vaardigheden. Het doel is steeds om het zelfstandig functioneren in het dagelijks leven van de patiënt te vergroten.

 

Naast pure fysieke problemen spelen vaak ook andere factoren een rol in het revalidatieproces van de neurologische patiënt. U moet hierbij denken aan; spraak- en taalproblemen (afasie), geheugenstoornissen, stoornissen in ruimtelijk inzicht of gedragsveranderingen. Dit maakt dat de neurorevalidatie een andere aanpak vraagt in het oefenen met de patiënt. In onze praktijk werkt Fem Verhoeven als neurorevalidatie fysiotherapeut.