Tariefsverhoging

27-11-2017

Echter, per 1 januari 2018 zijn wij genoodzaakt een kleine prijsaanpassing  door te voeren.

Mensen die echter besluiten voor 1 januari a.s. nog een jaarabonnement af te sluiten kunnen nog gebruik maken van het oude tarief. 

 

Een jaarabonnement is so wie so aan te bevelen ; je betaalt slechts 11 maanden en kan 12 maanden komen trainen!